For anpartshavere 2020-10-22T13:47:09+02:00

For anpartshavere

Viborg Bryghus ApS er navnet på det anpartsselskab, som blev stiftet d. 24. august 2005, og hvortil der i alt er udsted 4374 stk. anparter á nominelt DKK. 1.000,-.

Anparterne er fordelt på næsten 4.000 forskellige medejere, som med hjerne, hjerte og god smag dermed bakker op om virksomheden. Og det betyder at Viborg Bryghus er mere end blot et mikrobryggeri, det er også et ægte fællesskabende folkeligt projekt.

Send dine opdaterede kontaktinformationer i en mail til bestyrelsen@viborgbryghus.dk

Overdragelse af anparter
Anparterne i Viborg Bryghus ApS er ihændehaverbeviser, som frit kan handles.

Men for så godt som muligt, at sikre de retmæssige anpartshavere, er det nødvendigt for Viborg Bryghus ApS altid at have en opdateret registrering af anpartshaverne – en såkaldt anpartsbog.

Ønsker du derfor at sælge din anpart, eller af andre grunde overdrage den til en anden, bedes du følge nedenstående formalier.

I) Overdragelse af anpartsbeviset.
Anpartsbeviset overdrages fra sælger til køber ved, at de begge daterer og underskriver overdragelsen på bagsiden.

II) Opdatering i anpartsbogen.
Anpartens nummer og køberens navn, adresse og e-mailadresse meddeles Viborg Bryghus på mail@viborgbryghus.dk som opdaterer anpartsbogen.

III) Udstedelse af ny anpart ved salg.
Hvis du ønsker at få udstedt en ny anpart med dit eget navn kan vi gøre det mod et gebyr på kr. 250,-

Hvordan? Du overfører beløbet til vores bank Reg. nr. 8214, konto nr. 3050370207 med reference:  Genudstedelse af anpart nr. xxxx og fremsender anparten til Viborg Bryghus Aps, Sorte Brødre Kirkestræde 25, 8800 Viborg, med oplysning om hvem den nye ejer er: Navn, adresse, mailadresse og tlf. nummer.

Hvis du ikke allerede modtager nyheds mail med bla. Indkaldelse til generalforsamling kan du tilmelde dig nyhedsbrevet her.

IV) Udstedelse af ny anpart ved bortkomst.
Du kan få udstedt en ny anpart, hvis din anpart er bortkommet. Det kræver at du står som ejer i vores anpartsbog, og en underskrift på en ”tro og love” erklæring. Kontakt bryghuset på mail@viborgbryghus.dk
Genudstedelses gebyr kr. 250,-  beløbet indsættes i vores bank Reg. nr. 8214, konto nr. 3050370207 med reference:  Genudstedelse af anpart nr. xxxx

Viborg Bryghus ApS

Sortebrødre Kirke Stræde 25

8800 Viborg

cvr. nr. 28976437

Prøv vores smagsbakke
m. 6 forskellige øl.
6 x 0,12 l. kr. 89,-

Stor – 0,4 l. kr. 55,-
Lille – 0,25 l. kr. 35,-